Program 2018 - Beroun

Co děláme a plánujeme:

PODPORA MĚSTSKÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

ŘEŠENÍ HLADKÉ DOPRAVY VE MĚSTĚ

OPRAVA A ROZVOJ ŠKOLEK A ŠKOL

REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU

ZLEPŠENÍ SYSTĚMU OBRANY PŘED POVODNĚMI I SUCHEM

EFEKTIVNĚJŠÍ MODERNÍ FUNGOVÁNÍ ADMINISTRATIVY MĚSTA

MĚSTSKÁ POLICIE JAKO NÁSTROJ PRO OSOBNÍ BEZPEČNOST OBČANŮ 

VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY PRO SPORT A KULTURU

STARTOVACÍ BYTY A BYTY PRO LIDI V NOUZI

BEZPLATNÝ MHD JAKO EKOLOGICKÝ NÁSTROJ

 

Dokončíme investice, které jsme ve spolupráci s ostatními ve vedení města již zahájili nebo připravili:

 • Komplexní rekonstrukce plaveckého bazénu na Velkém sídlišti a budovy městské knihovny
 • Doprava: Jižní obchvat města včetně kruhové křižovatky u OMV a nového mostu přes Berounku, pokračování v opravách komunikací včetně chodníků, nové parkoviště P+R u nádraží, zelená vlna Od Závodí k Pumpě Benzina, na Středočeském kraji požadovat úplné dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice, generální oprava lávky přes dálnici k cementárně, ve spolupráci s krajem provést integraci hromadné dopravy mezi Berounem, Prahou a dalšími obcemi v regionu
 • Městská hromadná doprava trvale zdarma
 • Oprava cyklostezky u Plzeňské a nová cyklostezka na Vráž
 • Rekonstrukce a úpravy prostoru před hřbitovem
 • Životní prostředí: s VaK Beroun hledat nové zdroje pitné vody pro město, pitnou vodu pro Hostím a Zdejcinu, kanalizace na Zavadilce, ještě více květin a zeleně, nový park Na Homolce včetně mobiliáře pro volný čas, dořešení skládky Lištice
 • Startovací byty pro mladé a sociální byty pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Školství: nový pavilon 2. základní školy a rekonstrukce ZŠ Závodí, nová šestitřídní MŠ Pod Máchovnou, zateplení MŠ Sluníčko, další dvě třídy pro MŠ Drašarova
 • Revitalizace Náhonu včetně Čertovky a pravobřežní Berounky od jezu k lávce včetně odpovídajících služeb pro volný čas, revitalizace parku u Zábranského kostela a veřejných prostranství, zejména v okolí Hvězdy
 • Vybudování víceúčelové haly pro sport a kulturu
 • Rozšíření a úpravy sportoviště u nádraží ČD – skatepark apod.

 

Dále budeme prosazovat:

 • Participativní rozpočet města – část rozpočtu (do 1 mil. Kč) na investice resp. opravy vyčlenit pro rozhodnutí obyvatel o jeho použití
 • Vznik centra Berounsko pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
 • Přehodnocení výše poplatku za komunální odpad a ten požadovat za děti až od 1 roku jejich věku
 • Veřejnou WIFI, dobíjející stanice pro elektromobily a sdílení kol či koloběžek
 • Projednávání úrovně zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami a její možné podpory, například v oblasti stomatologie a praktického lékařství
 • Podporu rozšíření kulturní nabídky ve městě
 • Efektivnost práce městského úřadu, včetně jeho odpovídajícího ohodnocení a ustavení ombudsmana pro řešení námětů a připomínek veřejnosti k práci úřadu
 • Ještě více strážníků městské policie v ulicích a v součinnosti s Policií ČR a HZS usilovat o to aby Beroun byl opravdu bezpečným městem

 

Mgr. Ondřej Šimon,MPA - lídr kandidátky ČSSD a Nezávislí - 2018 BEROUN